12. juni 2017

NobelWood® FRX

NobelWood® FRX er ett komplekst og sammensatt produkt, hvor man benytter to forskjellige modifiseringsteknikker. Foreco produserer først NobelWood®, og når hele foredlingsprosessen er ferdig, sendes dette til Lonza Wood Protection for brannimpregnering. Selve brannimpregneringen er en nøye kontrollert vakuum- og trykkprosess, hvor Lonza tilfører treet forbedrede egenskaper mot brann. I produksjonen av NobelWood® FRX benytter Lonza ett polymerbasert brannimpregneringsmiddel som ikke er basert på salter, så du vi ikke få noen sjenerende saltutslag på kledningen. Når tørkeprosessen er ferdig vil NobelWood® FRX være «Leak Resistant», det vil si at brannimpregneringsmiddelet har nå polymisert og festet seg inne i cellestrukturen i treet og er ikke lenger vannløselig. Av den grunn så kan NobelWood® FRX stå ubehandlet uten at brannmotstanden forringes.

NobelWood® FRX vil på lik linje med all annen naturkledning, få en sølvgrå patina over tid. Om man ønsker å beholde den dype mørke brunfarge som NobelWood® FRX har, så kan man overflatebehandle med en eksteriørolje eller transparent klar beis.

*Ikke brannimpregnert med Burnblock.

Nobelwood FRX
Nobelwood FRX